ZONNEREIS VOOR VOLWASSENEN

Ieder mens heeft de Goddelijke vonk (ZON) in zich.

In deze cursus maken we een reis waarin we steeds dichter bij onze eigen vonk terechtkomen. We leren ons “Zelf” steeds beter kennen. Dit doen we o.a. door (geleide) meditaties en visualisaties.

Naast het meer in contact komen met je Zelf is het zeker zo belangrijk om in alle voorkomende situaties in het dagelijkse leven ook in contact te kunnen blijven met je Zelf. Hoe je dit doet, leer je eveneens in deze cursus. Verschillende methodes komen aan bod en je leert de juiste methode in de juiste situatie te gebruiken.

Als afsluiting van iedere bijeenkomst staat het Lichtwerk centraal: het sturen van licht naar de aarde, de mensen en de wezens om ons heen.

Naar mate de bijeenkomsten vorderen en we ons de verschillende technieken steeds meer eigen hebben gemaakt, zal het aandeel Lichtwerk gedurende de bijeenkomsten toenemen. 

Nadat we in de eerste bijeenkomsten de groepsenergie op elkaar hebben afgestemd en voorbereidende meditaties hebben beoefend, leren we de vortexmeditatie. Binnen deze meditatie is het mogelijk om zowel Lichtwerk voor de Aarde te doen als binnen onszelf stukken te transformeren. Door de unieke manier van vortexmeditatie worden stukken gedeeld met de ander, hierdoor is dit een lichte manier om energieën te transformeren binnen je eigen ontwikkelingsproces. Tegelijkertijd wordt de Aarde hierdoor ook weer een stukje lichter! Kortom het werkt beide kanten op. Gedurende de cursus zal dit steeds duidelijker worden hoe dit werkt en kun je dit ook persoonlijk ervaren. Je krijgt een bron van informatie en mogelijkheden mee om je bewustwording te vergroten: in de cursus worden deze technieken met de groep gedaan, naderhand kun je dit ook thuis voortzetten.

Onderwerpen die aan bod komen en waarmee we gaan leren werken zijn o.a.: Aura- en Chakra bescherming, de Witgouden Hart-cirkel, Vortex, bescherming Aartsengel Michaël, Reiniging met de Violette Vlam van meester St. Germain, Verbinding maken met de Kosmos en de Aarde, Lichtsteden, Maria Magdalena Vlam, Meester van de dag. 

Ervaring met bovengenoemde onderwerpen is niet nodig; Ieder die zich aangesproken voelt om de zonnereis mee te maken is welkom en kan zich opgeven.

De reis bestaat uit 7 bijeenkomsten, 1x per 2 weken en wordt op de vrijdagavonden 19.30 - 22.00 uur gegeven. Lokatie: Winterjanstraat 71, 5632 MK Eindhoven.

Kosten: € 235,00 incl. uitgebreid cursusmateriaal (in kleur). De cursus gaat van start bij min. 4 deelnemers.

Voor meer informatie, de startdatum en/of opgave kun je contact met mij opnemen.

Bij aanmelding verplicht je je tot het betalen van de gehele cursus. Annulering is mogelijk tot 1 week voor aanvang, daarna kan het cursusgeld in rekening worden gebracht.

home